WielrennenAmsterdam.nl

Disclaimer

Informatie op de site en in de nieuwsbrief

WielrennenAmsterdam.nl spant zich in om de informatie die zij aanbiedt op deze site juist te laten zijn, maar geeft terzake geen garanties. Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites zijn enkel opgenomen ter informatie van de gebruikers van de site.

Privacy

WielrennenAmsterdam.nl maakt gebruik van externe advertentiebedrijven om advertenties weer te geven op de website. Deze bedrijven gebruiken mogelijk informatie over bezoeken aan deze of andere websites om advertenties weer te geven die beter op de interesses van de bezoekers zijn afgestemd. Klik hier voor meer informatie of om te voorkomen dat deze bedrijven deze informatie gebruiken.

De door gebruikers verstuurde gegevens en correspondentie worden in alle gevallen vertrouwelijk en conform de huidige wetgeving behandeld.

Aansprakelijkheid

WielrennenAmsterdam.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van, toegang tot, en gebruik van de - al dan niet door derden aangeboden- onderdelen van de website WielrennenAmsterdam.nl. WielrennenAmsterdam.nl behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de eigenaar van deze website.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites zijn enkel opgenomen ter informatie van de gebruikers van de site. WielrennenAmsterdam.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze websites of bronnen. WielrennenAmsterdam.nl geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, advertenties, producten of ander materiaal op dergelijke websites of bronnen.

Op WielrennenAmsterdam.nl aangeboden producten worden niet door WielrennenAmsterdam.nl zelf verkocht, maar via partnerbedrijven. WielrennenAmsterdam.nl aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor schade na bestelling van producten: daarvoor is uitsluitend het partnerbedrijf verantwoordelijk. Eventueel vermelde prijzen gelden uitsluitend als indicatie en kunnen in de tussentijd door de verkopende partij zijn gewijzigd, de prijs gehanteerd door de partner is bindend.

Copyright

Niets van deze site of uit de nieuwsbrief mag zonder schriftelijke toestemming van WielrennenAmsterdam.nl worden verveelvoudigd. De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur behoren toe aan WielrennenAmsterdam.nl. Voor zover gebruikers teksten, beelden, geluiden en/of programmatuur aan WielrennenAmsterdam.nl toesturen, dragen gebruikers alle intellectuele eigendomsrechten daarvan over aan WielrennenAmsterdam.nl en vrijwaren WielrennenAmsterdam.nl derhalve van aanspraken van derden. WielrennenAmsterdam.nl is derhalve onder andere gerechtigd deze bijdragen commercieel te exploiteren.